Cultura popular

Novetats sobre la clàusula sol

Novetats sobre la clàusula sol

Com és conegut, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha setenciado que els bancs espanyols tornin als consumidors afectats els interessos il·legítims cobrats per l’aplicació de la clàusula