La devolució de l’euro per recepta

FAVS

El 6 de maig de 2014 el Ple del Tribunal Constitucional (TC) va declarar inconstitucional la taxa del pagament de l’euro per recepta que la Generalitat va implantar el 23 de juny de 2012 i que estava suspesa des del 15 de gener de 2013.

El CatSalut ha habilitat el procediment per tal que els ciutadans puguin sol·lcitar la devolució de l’import que van abonar a les farmàcies en concepte d’aquesta taxa, quan van adquirir un medicament o producte sanitari mitjançant una recepta mèdica del CatSalut, durant el període de la seva vigència (entre el 23 de juny de 2012 i el 15 de gener de 2013).

Com tramitar el retorn de l’import de la taxa?

Les sol·licituds s’han de presentar, mitjançant el formulari establert. No cal especificar-hi l’import a retornar, ni adjuntar-hi cap comprovant, ja que a través dels sistemes d’informació el CatSalut ja disposa de les dades i de la informació necessària. Atès que la devolució de l’import es farà per transferència bancària és necessari que ens faciliteu les vostres dades bancàries i que aneu a la vostra entitat bancària amb el formulari per tal d’obtenir-ne la conformació.

En el cas que una persona actuï com a representant legal d’una altra (en cas de menors, incapacitats o de defunció de la persona sol·licitant), ca presentar la documentació que acrediti la representació legal, segons correspongui:

  • En el cas de menors: còpia del llibre de família, còpia de la sentència o resolució judicial o conveni que acrediti la potestat parental, en cas de separació divorci.

  • En cas d’incapacitats: còpia de la sentència d’incapacitació.

  • En cas de defunció de la persona a qui es van prescriure les receptes: còpia del document acreditatiu de la successió del dret.

Per tenir dret al retorn de la taxa es comprovarà que estigueu al corrent de les obligacions tributàries i que no tingueu cap deute amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

On presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds de devolució de la taxa s’han de presentar preferentment al vostre centre d’atenció primària (CAP)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

3 − one =