SECRETARIAT 2014                                                                       PRESIDENT               Manuel Navas         COMUNICACIÓ, FORMACIÓ, CONFAVC VICEPRESIDENT     Antonio […]

LES ASSOCIACIONS FEDERADES Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell Agrupa les associacions de veïns de la ciutat que lliurement s’hi volen vincular.Va néixer i començar la seva tasca l’any 1979,