La FAVS té com a missió principal coordinar i donar suport a les diverses associacions veïnals federades a Sabadell. La coordinació de la FAVS provoca la cohesió de l’entramat veïnal del municipi. En relació a aquestes associacions veïnals, la FAVS és una entitat sense ànim de lucre que les representa, les assessora, les aconsella, les recolza, les defensa i les informa davant les relacions administratives i jurídiques d’aquestes associacions amb les diverses administracions públiques i les entitats privades.