Què es el moviment veïnal?

És un moviment present a tot el territori i poblacions d’arreu de Catalunya, on participen milers de persones que treballen pel bé de la comunitat. El nucli central del moviment veïnal són les associacions veïnals, que van néixer vinculades a la lluita reivindicativa per millorar les condicions de vida dels barris i la lluita política contra la dictadura, per la llibertat i la democràcia.
En la situació gravíssima que es viu als nostres barris, es pateixen la crisi econòmica, amb l’atur, els desnonaments, els retalls a la sanitat i a la educació, la falta d’inversions en equipaments i serveis, la manca de cohesió social, etc., i és necessari seguir lluitant i reivindicant les millores i resistint els atacs contra el que es va conquistant amb tants anys de lluita, ja siguin els drets socials com l’educació, la sanitat, la protecció social, etc. i ja siguin els drets polítics, com la participació, la lliure expressió, etc.

Què és la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS)?

És un instrument clau per la nostra activitat, una coordinadora en la qual es reuneixen les associacions veïnals federades. Un punt de trobada per establir col·laboració, intercanvi d’experiències, d’activitats, i posar en comú les problemàtiques i reivindicacions dels diferents barris; també per planificar les campanyes ciutadanes en defensa dels serveis públics, contra les retallades i les privatitzacions que s’estan fent des dels governs de tots els colors i en tots els àmbits (estatal, autonòmic i local).
La FAVS entén que molts dels problemes de la ciutat requereixen la cooperació amb altres entitats i moviments socials. Per això participa de forma activa en diverses campanyes ciutadanes en temes com els drets socials, el medi ambient, la defensa de la pau i les llibertats, entre d’altres; també té subscrits acords de col·laboració amb diverses entitats de la ciutat (UPS, ANC,….), i manté relacions amb col·laboradors professionals i entesos en diverses matèries per tal de dur a terme la seva tasca social amb garanties de rigor.
La FAVS es coordina també amb la resta del territori des de la Confederació de Federacions
d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC).

Què són les associacions veïnals?

Són la base del moviment veïnal. Existeixen a gairebé tots els barris de Sabadell i estan
composades per homes i dones que voluntàriament dediquen el seu temps i esforç a
treballar pels demés de forma altruista, que busquen solucions als problemes col·lectius i actuen formulant
reivindicacions a les demandes dels drets sobre el benestar i la qualitat de vida, lluitant per l’auto-organització de la societat en particular, per millorar els barris, per organitzar i defensar els interessos col·lectius, per fomentar les relacions de veïnatge, per oferir serveis (grup d’enterrament, activitats culturals i d’oci….) i per reivindicar els equipaments que el barri necessita. Algunes agrupacions veïnals tenen ja més de 40 anys d’història.

Associa’t per defensar els teus drets com a ciutadà/na i per aconseguir un
barri més digne i una ciutat més habitable!